Kalorimetri Engelmann

Kalorimetar je najbolje rješenje za mjerenje utrošene toplinske energije u zgradarstvu, industriji i općenito prilikom proizvodnje i distribucije toplinske energije.
Ultrazvučni kalorimetri trenutno predstavljaju referencu i skoro su u potpunosti zamijenili mehaničke izvedbe.
Osim primjene u instalacijama grijanja, kalorimetar se može uporabiti i u sustavima hlađenja/klimatizacije.
Svi kalorimetri imaju MID odobrenje te se mogu koristiti kao obračunska mjerila.
Engelmann u ponudi ima nekoliko modela koji će zadovoljiti sve tehničke zahtjeve u pogledu točnosti, komunikacijskih opcija i namjene (grijanje,hlađenje,grijanje/hlađenje,solar).

ENGELMANN SensoStar E


– mehanički tip kalorimetra (single jet protokomjer)
– protok qp: 0.6, 1.5, 2.5 m3/h
– MID certifikat
– 1.5m temperaturni kabel, 0.5m signalni kabel
– baterijsko napajanje, vijek trajanja do 10 godina

ENGELMANN SensoStar U

sensostar u kalorimetri
– kalorimetar najnovije generacije
– navojni ultrazvučni protokomjer od 1/2″ do 6/4″
– protok qp: 0.6, 1.5, 2.5, 3.5, 6, 10 m3/h
– temperaturno područje mjerenja: 15-90°C grijanje (opcija do 130°C), 5-50°C hlađenje
– Pt1000 temperaturni senzori (dužina kabela 1.5m, 3m i 6m)
– IP65 zaštita (protokomjer, računska jedinica)
– baterijsko napajanje, vijek trajanja do 10 godina
– mogućnost detekcije zraka i povratnog toka
– split verzija računske jedinice (0.85m ili 3m dužine kabela)
– komunikacija: wireless MBus, MBus, impulsni izlazi

ENGELMANN SensoStar C računska jedinica


– računska jedinica za svaki tip protokomjera sa impulsnim izlazom
– temperaturno područje mjerenja: 0-150°C grijanje, 0-50°C hlađenje
– Pt500 temperaturni senzori (dužina kabela od 3m do 10m)
– IP54 zaštita računske jedinice
– baterijsko napajanje, vijek trajanja do 10 godina
– komunikacija: wireless MBus, MBus, impulsni izlaz, 2ximpulsni izlaz

Ultrazvučni protokomjeri 2WR7

Engelmann 2WR7
– navojni ili prirubnički ultrazvučni protokomjer
– protok qp: navojni (1.5 do 10 m3/h), prirubnički (3.5 do 60 m3/h)
– procesni priključak: 1/2″ – 6/4″ navojni, DN25 – DN100 prirubnički
– temperaturno područje mjerenja: 10-130°C grijanje, 5-50°C hlađenje
– IP65 zaštita protokomjer, IP54 elektronika
– baterijsko napajanje, vijek trajanja do 10 godina
– komunikacijski kabel (3m + 2m kabela)

Set za montažu


Set za montažu kalorimetra u instalaciju sastoji se od slijedećeg:
– kugla ventil sa priključkom za temperaturni senzor (1/2″, 3/4″, 1″)
– 2 x kugla ventil za ugradnju ispred i iza kalorimetra (1/2″, 3/4″, 1″)
– adapter
Ugradnja kalorimetra sa gore navedenim elementima je tehnički ispravno rješenje.
U slučaju naknadnih zahvata na instalaciji ventili olakšavaju pristup kalorimetru.

Za sva ostala pitanja slobodno nas kontaktirajte: POŠALJI UPIT