Moduli i daljinska očitanja

Engelmann kalorimetri su vrlo fleksibilni u pogledu komunikacije i povezivanja sa uređajima za daljinsko očitanje podataka. Novi modeli kalorimetara iz Sensostar serije mogu se nadograditi slijedećim modulima:
– WIRELESS M-BUS
– WIRELESS MBUS + 3 IMPULSNA ULAZA
– M-BUS
– M-BUS + 3 IMPULSNA ULAZA
– 2 IMPULSNA ULAZA
– DATA LOGGER MODUL

Wireless modul omogućava daljinsko očitanje podataka sa kalorimetra i to na dva načina: “walk-by” sustav očitanja i daljinsko očitanje putem interneta. I jedan i drugi načina očitanja su idealni za primjenu u zgradarstvu gdje je prisutan veliki broj brojila i korisnika. Engelmann oprema koristi OMS otvoreni standard tj. protokol otvorenog tipa.

“WALK-BY” sustav


– očitanje se vrši pred objektom ili unutar objekta korisnika
– nije potrebno očno očitanje svakog brojila posebno
– brojila moraju biti opremljena wireless M-Bus modulima
– wireless antena sa USB konekcijom, domet do 600m
– software za prikaz podataka na računalu
– OMS standard

Daljinsko očitanje putem interneta


– podaci o stanju brojila se šalju putem interneta
– brojila moraju biti opremljena wireless M-Bus modulima
– ovisno o konfiguraciji objekta koristi jedan GATEWAY i po potrebi repeater
– jedan GATEWAY može obraditi do 1.000 brojila
– interval slanja podataka se podešava ovisno o zahtjevima klijenta
– za rad sustava je potrebna GPRS SIM kartica i software za obradu podataka na računalu